Villumsen/Eidet

 

Karen Gurine Berentsdtr Imsøy og Johan Enok Villumsen Fjeldskaar

Enok2   karen_gurine_2

Begge var fra Spangereid ved Lindesnes. Johan Enok var sønn av Sille Tomine Petersdatter og Willum Johnsen (se nedenfor), og ble født på Flatebø i 1853, flyttet senere til Fjeldskaar og døde 1917 (av hjertefeil). Karen Gurine, datter av Martine Christoffersdatter og Berent Elias Christensen (se nedenfor), ble født på Gitlevåg i 1855 og døde på Flatebø i 1888.

Johan Enok var fisker og gårdbruker. Han var bosatt på Indre Fjeldskaar (gårdsnr 162, bruksnr 6) hvor han hadde kyr, og dyrket korn og poteter. Til Fjeldskaar hørte et rikt laksefiske. Det var fem fiskeplasser der folk dro laks med kilenot: Svarte Hillegarn, Kjødnodden, Gule Holmen, Store Hillegarn og Dropskjersteinen. Indre Fjeldskaar eide fire femdeler av fisket, ytre Fjeldskaar én femdel.

Ellers var det Lillehavn som var sentral havn i forbindelse med fisket for de som bodde på Fjeldskaar (se bildet nedenfor). Litt mer om stedet Fjeldskaar, kan du finne her.

Bilde7

Lillehavn i gamle dager

       fjeldskaar6  fjeldskaar5

Spangereid – et maritimt høvdingesete
Tettheten av fornminner er uvanlig stor i Spangereid. Vikingefunnene viser at det har vært forbindelser mellom Spangereid og noen av de mest kjente stedene i datidens Nord-Europa. Flere konger og høvdinger knyttes til lokaltradisjonen til Spangereid. Både arkeologien og folketradisjonen tyder på at Spangereid var et maktsentrum av dimensjoner. I Høllen finnes spor etter anløps- eller handelsplass fra romertiden og folkevandringstiden

Holland
Det har, i flere hundre år, vært livlig trafikk mellom Holland og sørlandskysten. Det var mye handel mellom de to landene, og det heter seg at hollendere «besøkte alle vinkler og vråer» og drev tuskhandel med bøndene. På et gammelt antikvarisk kart ble Lindesnes kalt for «Det Hollandske Nes». Hollenderne kjøpte trelast, hummer og laks, og de solgte matvarer, steintøy og møbler. Mange eldre på Lindesnes kjenner følgende uttrykk, som ble brukt når en ønsket seg noe: «Det får vente til vi får arven fra Holland». Det forutsetter at det av og til virkelig kom en arv fra Holland til områdene her.

Det er sagt at det er hollandsk blod i årene hos Fjeldskaar-slekten. På bakgrunn av det ovenstående, ville ikke det vært overraskende. Det viser seg at vi noen generasjoner tilbake havner på Svinør, og i familiene Voet, Slogh og Galtrup. Svinør, en liten øygruppe utenfor Åvik, var på den tida en blomstrende øysamfunn, med stor maritim aktivitet og folk fra mange nasjoner; særlig hollendere. Øysamfunnet hadde en gruppe kondisjonerte familier; Slogh og Galtrup hørte til blant dem. Erich Slogh ble kalt «monsieur», og var en sentral skikkelse på øya  med sin handelsvirksomhet. Han var gift med Maria Galtrup. Deres datter giftet seg med Casper Anthonisen Voet.

Etter hva jeg har funnet ut, var Casper Anthonisen Voet sønn av en skipper fra Bergen som døde på Svinør, etter et forlis. Den bergenske skipper het Anthoni Voet, og drev det stort også som kjøpmann i Bergen. Sønnen Casper ble født i 1711, og omkom også på sjøen (i 1768).

Anthoni Voet (far til Casper) var sønn av Geurt Voet og Lysbeth Geurts, begge fra Holland. Anthoni er født i Nijmegen i Holland (og døpt i Nederlands Hervormde Kerk 19.juli 1698). Fjeldskaar-slekten har altså hollandsk blod i årene (slik ryktet fortalte).

Det ligger mye informasjon om Svinør og slekten fra Svinør her.

OleHenningsen1731sept
Fra Valle kirkebok. Ole Henningsen (min 3 ganger tipp-oldefar) blir født sept 1731

WalborgSimensdtr1774
Ole Henningsen gifter seg med Valbor Simonsdtr i 1774.

johanEnok2_1

Johan Enoks forfedre; fra Ruth Marie Syltes (min firmennings) slekstssider på Ancestry.com

Willum
Johan Enoks søsken; fra Ruth Marie Syltes slekstssider (hun er oldebarn av Anna J V Fladebø)

Kornelius_anetavle
For Anund-linjen – se her og her

Haagen Tolliesen Østre Gahre

«Kappskytingssteinene» på Gahre skal være minnesmerker over kappskytings-konkurranse mellom Olav Trygvasson og Einar Tambarskjelve. Sistnevnte vant – med et skudd på over én kilometers lengde!

Haagen Tolliesen Østre Gahre (se anetavlen ovenfor), min 6 ganger tippoldefar, var i en litt spesiell rettsak for over 200 år siden. Han ble stevnet for retten på Foss ting i 1708 av kapteinsløytnant Hans Carstensen Gahre. Haagen ble beskyldt for å ha begravd ei geit i Hans Gahres buvei. Det var i og for seg ille nok, men det var tilogmed «ei levende gied». Saken pågikk i et par år, og det var nok en typisk nabokrangel som lå bak. I tillegg var det et snev av kamp mot overtro og nedarvede skikker fra gammel tid. At Hans Carstensen var kjent for å være en slåsskjempe, gjorde nok heller ikke saken enklere. Det er uklart hvordan saken ble avgjort, men det ser ut til at den ble overført til kirkelig rett. Se detaljer her.

Jeg har  lagt ut en del relevante utklipp fra kirkebøkene her.

sommundb_1 BrigdaOlsdtr

Skifte for Sommund Eriksen (Gauksum) og Haagen Tollefsen (Gahre); begge mine 6 ganger tipp-oldefedre.

Flatebø

Flatebø er faktisk det mest sentrale stedsnavn for Fjeldskaar-slekten; mer sentral enn stedet Fjeldskaar (evt. Fjellskår). Johan Enok Villumsen Fjeldskaar og Johan Kornelius Fjeldskaar bodde på Fjeldskaar, men det er ingen av våre forfedre som ble født på Fjeldskaar. På Flatebø, derimot, var det mange av våre forfedre som så dagens lys. Den første var antakelig Joen Joensen, min 3 ganger tipp-oldefar.

File0007b_1

På den første folketellingen i Norge (1801), finner vi vår slektning Joen Joensen. Han tilhørte den ene av 2 familier på Flatebø. Han var da 53 år, og var gift med Anna Tønnesdtr, som var 60 år. Det er ikke helt sikkert at Joen ble født på Flatebø, men både hans sønn, sønnesønn, sønnesønns sønn (Johan Enok) og sønnesønns sønnesønn (Johan Kornelius) ble født der. Johan Enoks mor (Sille Thomine Petersdtr) kom også fra Flatebø – ifølge kirkebøkene hadde hun bosted Fladebø da hun ble døpt.

Karen Gurine døde på Flatebø i 1888. Johan Enok bodde på Flatebø i 1889 (ifølge Matrikkelen), og han bodde der da han giftet seg med sin 2. kone, Teodine Emilie Tørresdtr (1892), mens han ikke bodde der under folketellingen i 1900. Da hadde de flyttet til Fjeldskaar. Han fikk skjøte på eiendommen på Fjeldskaar i 1891 (se nedenfor).

JohanEnokVillumsen

flateb__3b
Flatebø. Blå firkant viser gården til Johan Enok. Det er nå (juli 2006) bare fire gårder på Flatebø, men bare én i drift. Det er vår slekts-gård (se bilde flyfoto fra 1961 nedenfor).

vellem

Fra folketellingen i 1865. Vi ser familien til Vellem Johnsen; Johan Enok var her 12 år

goksem gahregard1985a flateb__200

j__rgenstad ramsland
Bilder fra Gauksum, Gahre, Flatebø (g.nr 160, b nr 5), Jørgenstad og Ramsland, alle sentrale stedsnavn i vår slekt.

gard162
Fjeldskår-gården (g nr 162, b nr 6; blå firkant)

lindesnes2

korn_sof
Sofie og Johan Kornelius

imsa_1

Imsøy – med gården til Bernt E. Christensen (gårdsnr 139, bnr 2) i blå firkant

Johan Enok og Karen Gurine hadde 2 barn sammen – Johan Kornelius og Sofie. Karen Gurine døde i 1888, samme år som hun fødte sitt tredje barn – Villum. Han døde bare 10 timer gammel. Karen Gurine døde dagen etterpå av lungebetennelse. Ovenfor ser vi et utdrag fra folketellingen i 1865 om Karen Gurines familie. Vi ser at Karen Gurine er datter av Bernt Elias Christensen, som var gårdbruker og selveier på Imsø. Mor er Martine Christoffersdatter. De giftet seg i 1848. Karen Gurine er på dette tidspunktet (1865) 11 år, og er hjemmeboende med 1 søster og 1 bror.

karenB

karenA

ane2b

gitlevogb_2

Som vi ser ovenfor, var Karen Gurines farfar, Christen Bærentsen Gitlevaag, bonde og skoleholder. Vi tar med litt om en skoleholders oppgaver slik det var fra 1743 (Glimt fra Lindesnes, 1985):

File0003bFile0002b_2

skoleh3b_2

skoleh4b skoleh5b

skolh2b

Gitlevåg

Bærent Hansen Gitlevaag ble født på Gitlevåg i 1754. I 1776 giftet han seg med Ester Thorsdatter Reiåsen, f. 1757 på Gitlestein. De fikk barna Christen (1777), Maria (1785) og Hans (1789).

Bærent kjøpte Bærteigen i 1783 på auksjon etter Todne Mikkelsdtr for 160 riksdaler. I 1801 bodde Bernt og familien her, og sønnen Christen og kona bodde også her. Christen var bonde og skoleholder; han var skoleholder i Spangereid fra 1794 til 1829. Anna Kristine Pedersdtr var tjenestepike i huset – bare 8 år gammel. Hun var muligens søster av kona i huset.

Christen giftet seg i 1796 med Else Martea Pederstdtr nedre Njerve (født 1774). De flyttet senere til Njerve, hvor Bernt ble født (1818). Bærent Hansen skjøtet Bærteigen i 1823 til sitt barnebarn Bernt for 160 specidaler. Men først bodde imidlertid Bernts søster på Bærteigen. Bernt giftet seg i 1848 med Martine Christoffersdtr Imsa (f. 1826). De bodde en liten stund på Njerve, før de flyttet til Gitlevåg i 1849. Her bodde de til de, på slutten av 1850-årene, flyttet til Imsa. I 1858 solgte han Bærteigen for 300 specidaler. Huset benyttes nå som sommersted.

Karen Gurine ble født på Gitlevåg i 1855, og konfirmert i 1869. Hun var den midterste i barneflokken på 7.

File0012bFile0014b
Til venstre: Gitlevåg i bakgrunnen, Bærteigen er huset til høyre. På bildet til høyre ser vi huset på Bærteigen; familien i forgrunnen er senere eiere av huset.

gitlev__g2
Bærteigen anno 2006

Etter at Karen Gurine døde, giftet Johan Enok seg på nytt – med Theodine Emilie Tønnesdtr.(f. 1868). De fikk 5 barn – Edvard, Sigurd, Marie, Gerhard og Villum. Nedenfor ser vi utdrag fra folketellingen 1900. Johan Enok er gift igjen (med Theodine) og har 3 barn boende i huset – Marie, Villum og Edvarda.

.johanEnok

bilde4_3

T_rresAner

File0018b

IngerMarieTostensdtr
Tosten og Ranni fikk Ingeborg i 1837, Inger Marie i 1838 og Olene i 1840; alle født i Vigmostad.

Kornelius_og_Enok2

    Johan Enok og Johan Kornelius

usa3

Both Karen Gurine and Johan Enok were from Spangereid, Lindesnes. Johan Enok was born at Fjeldskaar in 1853, Karen Gurine on Imsøy in 1856.

Johan Enok was a fisherman and farmer. He lived at Indre Fjeldskaar (gårdsnr 162, bruksnr 6) where he had cowes, and grew grains and potatoes. To the Fjeldskaar village was a good salmon fishing.

Johan Enok and Karen Gurine had 2 children – Johan Kornelius og Sofie. Karen Gurine died in 1888, the same year as she gave birth to her third child – Villum. She probably died in childbed. A table from a census for 1865 show the status of  Karen Gurine’s family.

Johan Enok married again after Karen Gurine’s death – with Theodine Emilie Tønnesdtr.(born 1868). They had 5 children – Edvard, Sigurd, Marie, Gerhard and Villum. As seen from the census from 1900 they had 3 kids living in the house – Marie, Villum og Edvarda.

……………………………………………………………………………………

TOMINE EIDET

Tomine Sørensdtr Jørgenstad Eidet

3 Tomine2_1

Tomine Sørensdtr Eidet ble født på Jørgenstad, Lindesnes i 1860. Hun var datter av Søren Jacobsen Jørgenstad og Ingeborg Torstensdatter (se nedenfor). Hun giftet seg med Aanen Aanensen Øidne 5/11-1878. Aanen var heller ikke fra Ålefjær, men begge oppholdt seg i 1878 på Lømsland i Tveit. Her bodde hans (tvilling-?) søster Anna Aanensdtr Øidne, som var gift med Abraham Sørensen (fra Vigmostad). Aanen var sønn av Aanen Torjesen Øidne og Ingeborg Tjostelsdatter, begge fra Bjelland. Hans mor ble tidlig enke, og var losjerende hos husmand Tjostel Sjursen, som sannsynligvis var hennes far (se nedenfor). Ifølge Grindheim kirkebok A-1 ble Aanen øvre Øidne født 21. september 1852 og døpt 10. oktober samme år.

AanenKonf1

AanenKonf2
Fra kirkeboka i Grindheim – om Aanens konfirmasjon (1867). Her står det at han ble født 2/9-1852, og døpt 10/10 samme år. Han var fra Øidne, og var sønn av Aanen Torjussen og Ingeborg Tjostelsdtr. Han ble vaksinert 25/10-53. Ellers står det en kommentar om Aanens kristendomskunnskap. Det er ikke lett å tyde dette, men jeg antar det betyr at Aanen hadde «maadelig kunnskap». Den siste kommentaren gjelder oppførsel (forhold) og flid, som ikke er lett å tyde.

Tomine og Aanen fikk seks barn – Amalie, Christine, Emilie, Sigvart, Alfred og Albert. De var alle født i Tveid, sannsynligvis Eidet, Ålefjær. Christine ble født i 1888, og døde 21. mai 1895, bare 6,5 år gammel, og av «Kiertelsygdom og tæring». Hennes far, Aanen døde samme år som Christine, 30. november 1895 – ifølge kirkeboka som følge av «Benbetennelse». Albert (den yngste) ble født i 1891, og Emilie (den eldste) født i 1879, så Tomine ble enke med ansvar for fem barn fra 4 til 16 år gamle.  Det kan ikke ha vært enkelt. Det er da også tilføyd med blyant i folketellingen at hun var understøttet fra fattigvesenet. Det står at hun var «eier av hus med grund». Dette huset har en fin beliggenhet på Eidet, men er svært beskjedent (se bilde).

Image2
Tomines hus

.

tomine1_1

Bilde5_1

Som vi ser ovenfor, bor også Ingeborg Kjøstaalsdtr sammen med Tomine og barna. Det er nok Tomines svigermor.

Jørgenstad

Tomine Regine Sørensdatter Jørgenstad ble født på Jørgenstad i 1860. Jørgenstad ligger på øvre Lindesnes, og kommer sannsynligvis av mannsnavnet Jørgen, Jørunn, e.l. Vanlig uttale er antakelig Jørsta. Første gang vi finner Jørstafolk i skattelistene er i 1594. I 1611 var gården tydeligvis delt i ytre og indre Jørgenstad.

Tomine var født i indre Jørgenstad, og var datter av Søren Jakobsen (1834-1890) fra Åseral og Ingeborg Torstensdtr (1836-1905) fra Vigmostad. Han var gårdbruker og snekker, hun drev med veving ved siden av å være husmor. Tomine var nest eldst av 4 søsken.

 

File0001b

j__renst
Indre Jørgenstad, med gården til Søren Jakobsen (blå firkant)

S_renIngeborg1857

Fra kirkeboka i Spangereid – giftermål mellom Søren Jacobsen og Ingeborg Torstensdtr (1857)

TomineRegine
Tomines fødsel (1860) i kirkeboka.

 

File0001_3_1
Etikett fra medisinflaske til Tomine. Medisinen var sannsynligvis for uro, angst.

Aanen Aanensen Øidne

aanen4_1

torgiusb

__vre___ydna2grindheimkyrkje2
Bilder fra Øvre Øydna, Audnedal og Grindheim kyrkje

AAnen
Utdrag fra kirkeboka i Grindheim om Torjus Aanensens og sønnen Aanen Torjussens begravelse 20. april 1852. De døde hhv. 10. og 18. april.
aanen9
.
Lenger tilbake

Vi kan følge slektene til Tjøstel Gunnusson Verdal og Eli Sjursdtr Verdal litt lenger tilbake.

Tjøstel Gunnusson Verdals foreldre var Gunnu Halvorson Aaknes fra Åseral (ca 1720-1770) gift med Anna Asbjørnsdatter Helleren, Åseral.

Eli Sjursdtr Verdal var datter av Sjur Pålson Verdal (f. 1722) og Berte Tollaksdotter Kåle lille f 1714. Sjur Pålsons foreldre var Pål Sjurson Verdal (f. ca 1678) og Eli Torkelsdotter Vassbotnen, Åseral.

Vi har i oversikten ovenfor i stor grad nyttet oss av slektsgranskingen utført av Anna Rossevatn, Eiken.
……………….

Det var vanskelige tider på 1800-tallet. Mange flyttet på seg, og noen dro til Amerika. Her er et lite utdrag fra boka Kultursoga for Bjelland og Grindheim (Magnus Breilid), som sier mye om den vanskelige tiden. Her er spesielt nevnt Grinnem, hvor Aanen Aanensen øvre Øidne ble født i 1852.

File0016b_2

Amalie, min farmor, var ikke hjemmeboende da folketellingen foregikk. Hun var født i 1884, og var da altså 16 år. Hun hadde flyttet hjemmefra. De to eldste (Emilie og Sigvart) hadde inntektsgivende arbeid, og bidro nok til å livnære resten av familien.

Farmor Amalie vokste delvis opp på Fjeldskaar, pga. trange kår på Eidet. Ifølge kirkeboka bodde hun på Fjeldskaar da hun ble konfirmert i 1898, sannsynligvis hos slektninger av moren.

Tosten (evt. Torsten) Olsen
Amalies oldefar Tosten Olsen var forpakter og bodde på ytre Fjeldskaar under Folketellingen i 1865 og fram til han døde i 1881. Når tid han bosatte seg på Fjeldskaar er uklart. Det vi vet, er at Tosten giftet seg i Vigmostad med Rani Asbjørnsdtr og fikk 3 døtre (Ingeborg, Oline og Inger Marie), alle ble konfirmert i Vigmostad – den siste i 1854. To av døtrene giftet seg og bosatte seg på Jørgenstad. Den ene, Ingeborg Tostensdtr Jakobsen, giftet seg med Søren Jakobsen i 1857 (på Jørgenstad), og disse ble Tomines foreldre. Tosten flyttet fra Vigmostad sammen med sine tre døtre til Lindesnes mellom 1854 og 1857.

Den tredje av døtrene til Tosten Olsen, Oline (f. 1840) giftet seg med Lars Andreas Jørgensen og bodde på Fjeldskaar. Lars Andreas fikk skjøte på gnr 162, bnr 3 i 1868 (samme eiendom som Sofie og Sigvart Aanensen senere overtok). Oline døde bare 37 år gammel, og det ser ut til at Lars Andreas senere flyttet til Aavik.

Ingeborg og Søren sin datter Tomine ble født på Jørgenstad i 1860. Hennes bror Syvert Olaus (f. 1871) fikk skjøte på gården på Fjeldskaar (g.nr. 163, b.nr 2,3) i 1898. Olaus skilte senere ut tomt til Fjeldskår bedehus som gave (se nedenfor). Han giftet seg med Karoline Amalie Olsdtr (f. 1873) i 1897. Ifølge kirkeboka bodde Olaus før de giftet seg på Jørgenstad, mens Karoline bodde i Goxem. De fikk døtrene Olga og Inga.

Tomines eldste søster, Elen Gurine (f. 1857), ble gift med Tobias Jansen i 1890. De hadde skjøte på gnr 162 bnr 4 på Fjeldskaar (indikert med gul farge og rød strek i figuren nedenfor). Det var nok her Amalie bodde i sin tid på Fjeldskår. I folketellingen står det ved noen navn at de er «bortsat og bekostet av fattigvesenet». Om dette var tilfellet med Amalie, vites ikke. Elen Gurine ble enke etter sitt første ekteskap med skolelærer Johan Teodor Jakobsen etter bare tre år. De fikk en sønn i 1878; dessuten fikk Gurine en sønn med Tobias Jansen i 1892. I folketellingen for 1900 står det at Tobias hadde midlertidig opphold i New York.

162_4

FjeldskårBedehus

Amalies bror, Sigvart, ble gift med søster av Johan Kornelius, Sofie.

kart1   __lefj__r

Kart over Øvre Øydna og Ålefjær

ydna9_1
Gården «Ækrå», b.nr. 19, i Øvre Øydna, hvor Aanen og Anne (gift Sørensen) ble født. Nedenfor ser vi den vakre utsikten fra gården. Bildene er tatt mai 2006.

ydna8

AanenTorjussen1824
AanenTorjussen1850
Aanen Torjussens fødsel (1824) og giftermål (1850); fra kirkeboka
Ingeborg
Ingeborg, Aanens Torjussens mor, dør i 1833
Aanensmor
Utdrag fra kirkeboka om Ingeborg (Aanens mor) sin fødsel i 1826

Aanen2bUtdrag fra kirkeboka i Grindheim ang Aanens fødsel 21/9-1852
.

aanen1

aanen2

Utdrag fra Tveit kirkebok for 1895, om Aanens dødsfall. Det ser ut til at han døde av tarmbetennelse.

IMG_0009b
Tomine Eidet på sine eldre dager

File0002_3    Dødsannonse for Anne Sørensen (søster av Aanen)


usa3

Tomine Sørensdtr Eidet was born at Spangereid 1860. She married Aanen Aanensen in 1878. They got 5 children – Amalie, Emilie, Sigvart, Alfred og Albert. They were all born at Tveid, probably at Eidet, Ålefjær.

Aanen died already in 1895, only 43 years old. The youngest f their kids, Albert, was born in 1891, og Emilie (the eldest) was born in 1979, so Tomine was a widow with responsiility for 5 kids. This was not easy. It is said in the census that she was supported by the offcial welfare system.

Amilie, my grandmother, was not living at Eidet when the census took place. She was born in 1884, and moved to Fjeldskår as a kid, because of the dire straits at Eidet. The two eldest (Emilie og Sigvart) had income-producing work, which was important support to the rest of the family.