Martine og Lars

Martine Olava og Lars E. Larsen

gamle bilder_0003_3     gamle bilder_0004_1

Martine (født Pedersdtr Homse) og Lars E. Larsen

File0002b_6

Lars Larsen (Lars Einarsen Finnestad)

var sønn av Einar Larsen Østebø og Ingeborg Larsen (Oftedahl)og ble født 1875 på Rennesøy. Han flyttet med sin familie til Finnestad i 1892.

larsen2_2

Se mer om hans slekt her.

lars_1875
Lars blir født 23/8-1875 i Rennesøy; døpt 3. okt (?)

Lars var gift to ganger. Han giftet seg første gang med Maren Gabrielsdtr Byberg 23/5-1900, som døde i barsel i 1907. I kirkebøkene står det:

 (Fra Harald Oftedal, 2010)

Lars giftet seg deretter med Martine Pedersdtr Homse (mer om Martine lenger ned). Med henne fikk han åtte barn:

  (Fra Harald Oftedal, 2010)

Einar_Larsenb

Vi ser, fra folketellingen i 1900, for Hetland, at Ingeborg (født Oftedahl) og Einar Larsen var gårdbrukere på Finnastad (gnr 31, bnr 10,11). Deres sønn, Lars Einarsen Larsen, var registrert på bruksnr 12 på samme gården (se nedenfor),  sammen med sin første kone Maren Gabrielsdtr.

LarsLarsen2

Utdrag fra folketellingen for Hetland i år 1900. Lars Einarson var født på Rennesøy i 1875, og ble senere gift med Martine Pedersdtr. fra Homse i Time. Lars E. Larsen var ved folketellingen i 1900 gift med sin første kone (Maren Gabrielsdtr. Byberg). Hun døde i barsel i 1907, og Lars giftet seg opp igjen med Martine Pederstdtr Homse.

File0001_2 File0004_1


Styre og personale i Tasta Handelslag i 1920. Til høyre bak sitter Lars E. Larsen. 

70Larsen   

LarsE1954

 

Martine Larsen (Pedersdtr Homse)

ble født 2/11-1889 på Homse i Ogna,  og var datter av Peder Gabrielsen og Anna Olsdtr. Se mer om hennes slekt her.

martine_1889
Martine blir født 2/11-1889 i Homse; døpt 24/11

martineb
Folketelling 1900 for Ogna

Ifølge Folketellingen i 1910 var Martine tjenestejente på gården til Lars. Han var da enkemann.

martine

Lars var enke på den tiden, etter at Maren døde i barsel i 1907. Martine Olava Pedersdatter Homse ble senere gift med Lars, som hans  2. kone. De fikk åtte barn, se ovenfor. Blant dem var Magda Larsen, se mer her.

MartineSangbok_1   marthine_1
Fra Martines sangbok og dødsannonse

 

Lars og Martine med deres barn Inga, Magda, Paul (i bakre rekke) og Leif og Anna (foran). 

finnastad2

Gården til Lars E. Larsen på Finnestad 1926/27


Kårhuset som Martine og Lars bodde i da Lars sin eldste sønn (fra første ekteskap) overtok gården. 

finnestad-gårde  lars
Eiendommen til Lars E. Larsen, og skjøte på gården
File0001_1
Potetopptaking i Dusavik, høsten 1930. Vi ser naustet til Lars E. Larsen delvis foran og delvis til høyre for det hvite huset (som tilhørte Mikal Byberg)

File0002b_3Handelsbrevet til Lars E. Larsen 1929
File0003b_2
Kontrakt ved salg av 3 mål av gnr 31 for 800 kr til Samuel Madland, signert av Lars og Martine Larsen

File0005b_1Skjøte på overdragelse av bnr 35 fra Johanne Olsen til Lars E. Larsen for 4000 kr i 1920

File0006b_2Skifte etter Einar Larsen – 1946
Referanse
Torger Svendsen Oftedal og Inger Pedersdatter Kluges etterkommere (74 s), av Harald Oftedal (2010)