Hans

Hans Andersen
09.01.1913-16.11.2007

Hansb

Hans stiftet handelsskolen HAV i Bergen, og underviste her fram til han gikk av med pensjon. Han var gift med Jussie Margot Hansen (f. 27/4-14 i Bergen). 

HAV

bilde14b_1

Anna, Erling, Liv, Jenny og Hans (foran)

hans_1

Det er Hans som har gjort mesteparten av slektsgranskingen av Andersen-slekten (presentert på disse sidene), og gav ut boken «Slekten Andersen» i 1986. Han hadde også ansvaret for slekts-stevnet i Larvik samme år.

Fra slekts-stevnet i Larvik i 1986

Hans fotograferer Jussie, Ingjerd, Kari, Eilif og Willy

hansCC
Hans deltar i selskapeligheter

I familiær sammenheng var Hans et stort muntrasjonråd. Ved fødselsdager og brylluper laget han ofte sanger og fant på andre artige innslag. Et godt eksempel kan høres her.

Med bestefars gamle smie under balkongen (ØP 19. august 1992)

2015-07-25-0001

Under balkongen ser Hans Andersen rett ned på tomta der bestefaren bygde sin gamle smie

2015-07-25-0006

2015-07-25-0004b

Avisinnlegg av Hans:

Ingjerd og Hans i 2005

File0001_3

Hans intervjuet i Østlands-Posten 26. august 2006

File0002b_12