Arnfinn

Arnfinn Karl Fjeldskår
f. 12.06.1917

File0021b

Bilde4b_1
I avgangsvitnemålet fra Oddernes folkeskole står det at Arnfinn var opptatt 1924 , men det betyr antagelig opptatt i folkeskolen 1924. Karakterboken fra Oddernes starter nemlig først høsten 1928.

Einar_Arnfinnb

arnfinn  jonaslie3
Skjøte på «Birkelund» (Jonas Lies vei 3) fra Amalie til sønnen Arnfinn i 1948.

File0026bb

File0027b
Amalie, Arnfinn, Clarence, Einar og William

Gladys_Arnfinn2
Gladys og Arnfinn


Amalie, Arnfinn og Willy


Arnfinn gifter seg med Eva Marie Johnson

arnfinn
Arnfinn gravlegges 18.mai 1977.