Kilder

for Fjeldskaar-slekten

Lindesnes Historielags søkbare ressurser på nett:
Glimt fra Lindesnes årgang 1983-2005
Atterljom – bind 1, 2 og 3

Andre søkbare ressurser:
Søk i bygdebok for Sør-Audnedal av Nils P. Vigeland (bind 1 og 2)

Søk i folketellinger og noen kirkebøker (hos Digitalarkivet):
Lindesnes (nåværende og tidligere Sør-Audnedal)
Vigmostad (tidligere Nordre Undal/Konsmo – se også Lindesnes)
Spangereid (se også Lindesnes)
Tveit
Bjelland og Grindheim
Åseral

Slektshistoriske kilder for Lindesnes
Statistisk sentralbyrå sin side om bosettingsmønsteret i Lindesnes pr 1/1-2002

Mormonerene har også registrert kirkebøker.
Spangereid: døpte 1848-1883
Sør-Audnedal: døpte 1847-1878 og 1880-1892
Vigmostad: døpte 1816-1882

Gravstedsregister:
Spangereid kirkegård
Valle kirkegård
Vigmostad kirkegård

Matrikkelutkastet 1950:
Spangereid

Sør-Audnedal
Vigmostad

Skifter:
Skifter i Spangereid og Sør-Audnedal

Bilder:
Lindesnes Bygdemuseum har lagt ut en hel del bilder fra Sør-Audnedal, Spandereid og Vigmostad.

 

Bøker

b__ker

2015-07-11-0021        oftedal Oftedal 2010