Martine og Lars

Martine Olava og Lars E. Larsen

       

Martine (født Pedersdtr Homse) og Lars E. Larsen

 

.

Lars Larsen (Lars Einarsen Finnestad)

var sønn av Einar Larsen Østebø og Ingeborg Larsen (Oftedahl), og ble født på Rennesøy i 1875. Han flyttet med sin familie til Finnestad i 1892.

Se mer om Lars sine aner her og Martine sine aner her.

.

lars_1875
Lars blir født 23/8-1875 i Rennesøy; døpt 3. okt (?)

.

Lars var gift to ganger. Han giftet seg første gang med Maren Gabrielsdtr Byberg 23/5-1900, som døde i barsel i 1907. I kirkebøkene står det:


 (Fra Harald Oftedal, 2010)

Lars giftet seg deretter med Martine Pedersdtr Homse (mer om Martine lenger ned). Med henne fikk han åtte barn:

  (Fra Harald Oftedal, 2010)

Einar_Larsenb

Vi ser, fra folketellingen i 1900, for Hetland, at Ingeborg (født Oftedahl) og Einar Larsen var gårdbrukere på Finnastad (gnr 31, bnr 10,11). Deres sønn, Lars Einarsen Larsen, var registrert på bruksnr 12 på samme gården (se nedenfor),  sammen med sin første kone Maren Gabrielsdtr.

LarsLarsen2

Utdrag fra folketellingen for Hetland i år 1900. Lars Einarson var født på Rennesøy i 1875, og ble senere gift med Martine Pedersdtr. fra Homse i Time. Lars E. Larsen var ved folketellingen i 1900 gift med sin første kone (Maren Gabrielsdtr. Byberg). Hun døde i barsel i 1907, og Lars giftet seg opp igjen med Martine Pederstdtr Homse.

.

File0001_2 File0004_1


Styre og personale i Tasta Handelslag i 1920. Lars E. Larsen er bak til høyre. 

   

LarsE1954

.

Martine Larsen (Pedersdtr Homse)

ble født 2/11-1889 på Homse i Ogna,  og var datter av Peder Gabrielsen og Anna Olsdtr. Se mer om hennes aner her.

.

martine_1889
Martine blir født 2/11-1889 i Homse; døpt 24/11


Folketelling 1900 for Ogna

Ifølge Folketellingen i 1910 var Martine tjenestejente på gården til Lars. Han var da enkemann.

Lars var enkemann på den tiden, etter at Maren døde i barsel i 1907. Lars giftet seg igjen 15/8-1915 med Martine Olava Pedersdatter Homse, som hans  2. kone. De fikk åtte barn, se ovenfor. Blant dem var Magda Larsen, se mer her.


Giftermål mellom Lars og Martine

.

MartineSangbok_1   marthine_1
Fra Martines sangbok og dødsannonse

Martine og Lars

.

From Family Search (photos from www.fjeldskaar.info)

.

Lars og Martine med deres barn Inga, Magda, Paul (i bakre rekke) og Leif og Anna (foran). 

finnastad2

Gården til Lars E. Larsen på Finnestad 1926/27


Kårhuset som Martine og Lars bodde i da Lars sin eldste sønn (fra første ekteskap) overtok gården. 

finnestad-gårde  lars
Eiendommen til Lars E. Larsen, og skjøte på gården
File0001_1

 

 

 

 

Potetopptaking i Dusavik, høsten 1930. Vi ser naustet til Lars E. Larsen delvis foran og delvis til høyre for det hvite huset (som tilhørte Mikal Byberg)

 

 


File0002b_3Handelsbrevet til Lars E. Larsen 1929

File0003b_2
Kontrakt ved salg av 3 mål av gnr 31 for 800 kr til Samuel Madland, signert av Lars og Martine Larsen

File0005b_1Skjøte på overdragelse av bnr 35 fra Johanne Olsen til Lars E. Larsen for 4000 kr i 1920


File0006b_2Skifte etter Einar Larsen – 1946


.

.
Referanse
Torger Svendsen Oftedal og Inger Pedersdatter Kluges etterkommere (74 s), av Harald Oftedal (2010)