Eidet

.

Tomine Sørensdtr Jørgenstad og Aanen Aanensen Eidet

.

.

Tomine Sørensdtr Eidet ble født på Jørgenstad, Lindesnes i 1860. Hun døde 15. juni 1948, og var datter av Søren Jacobsen Jørgenstad og Ingeborg Torstensdatter (se nedenfor). Hun giftet seg med Aanen Aanensen Øidne 5/11-1878. Aanen var heller ikke fra Ålefjær, men begge oppholdt seg i 1878 på Lømsland i Tveit. Her bodde hans (tvilling-?) søster Anna Aanensdtr Øidne, som var gift med Abraham Sørensen (fra Vigmostad). Aanen var sønn av Aanen Torjesen Øidne og Ingeborg Tjostelsdatter, begge fra Bjelland. Hans mor ble tidlig enke, og var losjerende hos husmand Tjostel Sjursen, som sannsynligvis var hennes far (se nedenfor). Ifølge Grindheim kirkebok A-1 ble Aanen øvre Øidne født 21. september 1852 og døpt 10. oktober samme år.

AanenKonf1

AanenKonf2Fra kirkeboka i Grindheim – om Aanens konfirmasjon (1867). Her står det at han ble født 21/9-1852, og døpt 10/10 samme år. Han var fra Øidne, og var sønn av Aanen Torjussen og Ingeborg Tjostelsdtr. Han ble vaksinert 25/10-53. Ellers står det en kommentar om Aanens kristendomskunnskap. Det er ikke lett å tyde dette, men jeg antar det betyr at Aanen hadde «maadelig kunnskap». Den siste kommentaren gjelder oppførsel (forhold) og flid, som ikke er lett å tyde.

.

Ifølge Tveit kirkebok A-6 ble ungkar og skogsarbeider Aanen Aanensen Øidne, f. 1852 i Bjelland prestegjeld og pike Tomine Regine Sørensdatter Jørgenstad f. 1860 i Søndre Undal prestegjeld viet 5. november 1878. Begge oppholdt seg da på Lømsland i Tveit.

Tomine og Aanen fikk seks barn – Amalie, Christine, Emilie, Sigvart, Alfred og Albert. De var alle født i Tveid, sannsynligvis Eidet, Ålefjær. Christine ble født i 1888, og døde 21. mai 1895, bare 6,5 år gammel, og av «Kiertelsygdom og tæring». Hennes far, Aanen døde samme år som Christine, 30. november 1895 – ifølge kirkeboka som følge av «Benbetennelse». Albert (den yngste) ble født i 1891, og Emilie (den eldste) født i 1879, så Tomine ble enke med ansvar for fem barn fra 4 til 16 år gamle.  Det kan ikke ha vært enkelt. Det er da også tilføyd med blyant i folketellingen at hun var understøttet fra fattigvesenet. Det står at hun var «eier av hus med grund». Dette huset har en fin beliggenhet på Eidet, men er svært beskjedent (se bilde).

.

Det står en litt artig sak i Tveit Historielag årsskrift nr.16 (2005), hvor både Tomine og Emilie Aanensen blir nevnt. Det var nemlig satt igang en underskriftsaksjon blant kvinner i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. Folkeavstemningen i den forbindelse var egentlig ikke en sak for kvinner – de hadde ikke stemmerett. I 1898 da menn fikk alminnelig stemmerett, fikk forslaget om kvinnelig stemmerett bare 33 stemmer, og ble avvist med begrunnelse om at kvinnene ikke viser tilstrekkelig interesse.  Det ble på denne bakgrunn arbeidet for å mobilisere kvinnene, og i forbindelse med folkeavstemningen i 1905, ble det satt igang en underskriftskampanje blant kvinner, til støtte for mennenes stemmer. På listen står både Tomine og Emilie som underskrivere sammen med 417 andre kvinner fra Tveit.

    

Image2  aanen_1895
Tomines hus (til venstre) og dødsprotokoll vedr. Kristines død i 1895

aanen2_1895
Fra dødsprotokollen om Aanens død 30. november 1895

.

tomine1_1

Bilde5_1

Som vi ser ovenfor, bor også Ingeborg Kjøstaalsdtr sammen med Tomine og barna. Det er nok Tomines svigermor.

.

Jørgenstad

Tomine Regine Sørensdatter Jørgenstad ble født på Jørgenstad i 1860. Jørgenstad ligger på øvre Lindesnes, og kommer sannsynligvis av mannsnavnet Jørgen, Jørunn, e.l. Vanlig uttale er antakelig Jørsta. Første gang vi finner Jørstafolk i skattelistene er i 1594. I 1611 var gården tydeligvis delt i ytre og indre Jørgenstad.

Tomine var født i indre Jørgenstad, og var datter av Søren Jakobsen (1834-1890) fra Åseral og Ingeborg Torstensdtr (1836-1905) fra Vigmostad. Han var gårdbruker og snekker, hun drev med veving ved siden av å være husmor. Tomine var nest eldst av 4 søsken.

File0001b

j__renst
Indre Jørgenstad, med gården til Søren Jakobsen (blå firkant)

 

 

 

 

 

S_renIngeborg1857

Fra kirkeboka i Spangereid – giftermål mellom Søren Jacobsen og Ingeborg Torstensdtr (1857)

TomineRegine
Tomines fødsel (1860) i kirkeboka.

File0001_3_1
Etikett fra medisinflaske til Tomine. Medisinen var sannsynligvis for uro, angst.

 

.

Aanen Aanensen Øidne

aanen4_1

torgiusb

__vre___ydna2  grindheimkyrkje2
Bilder fra Øvre Øydna, Audnedal og Grindheim kyrkje

AAnen
Utdrag fra kirkeboka i Grindheim om Torjus Aanensens og sønnen Aanen Torjussens begravelse 20. april 1852. De døde hhv. 10. og 18. april.

.

I anetavlen ovenfor har vi bl.a. nyttet oss av slektsgranskingen utført av Anna Rossevatn, Eiken. Trykk for å se den i bedre oppløsning

.

.

Det var vanskelige tider på 1800-tallet. Mange flyttet på seg, og noen dro til Amerika. Her er et lite utdrag fra boka Kultursoga for Bjelland og Grindheim (Magnus Breilid), som sier mye om den vanskelige tiden. Her er spesielt nevnt Grinnem, hvor Aanen Aanensen øvre Øidne ble født i 1852.

File0016b_2

Amalie, min farmor, var ikke hjemmeboende da folketellingen foregikk. Hun var født i 1884, og var da altså 16 år. Hun hadde flyttet hjemmefra. De to eldste (Emilie og Sigvart) hadde inntektsgivende arbeid, og bidro nok til å livnære resten av familien.

Farmor Amalie vokste delvis opp på Fjeldskaar, pga. trange kår på Eidet. Ifølge kirkeboka bodde hun på Fjeldskaar da hun ble konfirmert i 1898, sannsynligvis hos slektninger av moren.

.

Tosten (evt. Torsten) Olsen
Amalies oldefar Tosten Olsen var forpakter og bodde på ytre Fjeldskaar under Folketellingen i 1865 og fram til han døde i 1881. Når tid han bosatte seg på Fjeldskaar er uklart. Det vi vet, er at Tosten giftet seg i Vigmostad med Rani Asbjørnsdtr og fikk 3 døtre (Ingeborg, Oline og Inger Marie), alle ble konfirmert i Vigmostad – den siste i 1854. To av døtrene giftet seg og bosatte seg på Jørgenstad. Den ene, Ingeborg Tostensdtr Jakobsen, giftet seg med Søren Jakobsen i 1857 (på Jørgenstad), og disse ble Tomines foreldre. Tosten flyttet fra Vigmostad sammen med sine tre døtre til Lindesnes mellom 1854 og 1857.

Den tredje av døtrene til Tosten Olsen, Oline (f. 1840) giftet seg med Lars Andreas Jørgensen og bodde på Fjeldskaar. Lars Andreas fikk skjøte på gnr 162, bnr 3 i 1868 (samme eiendom som Sofie og Sigvart Aanensen senere overtok). Oline døde bare 37 år gammel, og det ser ut til at Lars Andreas senere flyttet til Aavik.

Ingeborg og Søren sin datter Tomine ble født på Jørgenstad i 1860. Hennes bror Syvert Olaus (f. 1871) fikk skjøte på gården på Fjeldskaar (g.nr. 163, b.nr 2,3) i 1898. Olaus skilte senere ut tomt til Fjeldskår bedehus som gave (se nedenfor). Han giftet seg med Karoline Amalie Olsdtr (f. 1873) i 1897. Ifølge kirkeboka bodde Olaus før de giftet seg på Jørgenstad, mens Karoline bodde i Goxem. De fikk døtrene Olga og Inga.

Tomines eldste søster, Elen Gurine (f. 1857), ble gift med Tobias Jansen i 1890. De hadde skjøte på gnr 162 bnr 4 på Fjeldskaar (indikert med gul farge og rød strek i figuren nedenfor). Det var nok her Amalie bodde i sin tid på Fjeldskår. I folketellingen står det ved noen navn at de er «bortsat og bekostet av fattigvesenet». Om dette var tilfellet med Amalie, vites ikke. Elen Gurine ble enke etter sitt første ekteskap med skolelærer Johan Teodor Jakobsen etter bare tre år. De fikk en sønn i 1878; dessuten fikk Gurine en sønn med Tobias Jansen i 1892. I folketellingen for 1900 står det at Tobias hadde midlertidig opphold i New York.

162_4

FjeldskårBedehus

Amalies bror, Sigvart, ble gift med søster av Johan Kornelius, Sofie.

kart1   __lefj__r

Kart over Øvre Øydna og Ålefjær

ydna9_1
Gården «Ækrå», b.nr. 19, i Øvre Øydna, hvor Aanen og Anne (gift Sørensen) ble født. Nedenfor ser vi den vakre utsikten fra gården. Bildene er tatt mai 2006.

ydna8

AanenTorjussen1824AanenTorjussen1850Aanen Torjussens fødsel (1824) og giftermål (1850); fra kirkebokaIngeborg
Ingeborg, Aanens Torjussens mor, dør i 1833

Aanensmor
Utdrag fra kirkeboka om Ingeborg (Aanens mor) sin fødsel i 1826

Aanen2b

Utdrag fra kirkeboka i Grindheim ang Aanens fødsel 21/9-1852
.

aanen1

Utdrag fra Tveit kirkebok for 1895, om Aanens dødsfall. Det ser ut til at han døde av «benbetænnelse».

IMG_0009b
Tomine Eidet på sine eldre dager

File0002_3    Dødsannonse for Anne Sørensen (søster av Aanen)


usa3

Tomine Sørensdtr Eidet was born at Spangereid 1860. She married Aanen Aanensen in 1878. They got 5 children – Amalie, Emilie, Sigvart, Alfred og Albert. They were all born at Tveid, probably at Eidet, Ålefjær.

Aanen died already in 1895, only 43 years old. The youngest f their kids, Albert, was born in 1891, og Emilie (the eldest) was born in 1979, so Tomine was a widow with responsbiility for 5 kids. This was not easy. It is said in the census that she was supported by the offcial welfare system.

Amilie, my grandmother, was not living at Eidet when the census took place. She was born in 1884, and moved to Fjeldskår as a kid, because of the dire straits at Eidet. The two eldest (Emilie og Sigvart) had income-producing work, which was important support to the rest of the family.